Al uw elektronica
& meer.

Deskundig advies nodig?

We helpen je graag.

Na ontvangst van het product heeft u een bedenktijd van 14 dagen om zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden en het product te retourneren

Het wettelijke recht om de koop binnen 14 werkdagen te ontbinden, geldt slechts voor consumenten. Kopers die handelen ter uitoefening van hun beroep of bedrijf zijn van deze regeling uitgesloten. Kopers die van deze mogelijkheid gebruik willen maken, kunnen hun verklaring tot ontbinding binnen 14 werkdagen na ontvangst van het product schriftelijk, telefonisch of per e-mail kenbaar maken. Uiterlijk 7 dagen na ontbinding van de overeenkomst dient het product aan elektronicatekoop.nl te worden teruggezonden. De koopprijs wordt binnen 30 dagen na de datum waarop het stuk waarmee de ontbinding is ingeroepen de koper heeft bereikt, door elektronicatekoop.nl aan de Koper terugbetaald.

Indien de producten door de Koper niet of in beschadigde of verminderde toestand worden teruggezonden, dan dient de Koper de hierdoor ontstane schade te vergoeden, ook indien de schade een gevolg is van gebruik conform de voorschriften van de fabrikant. Dit is slechts anders wanneer de schade slechts is ontstaan bij het uitproberen van het product, zoals dat in een winkel ook zou kunnen. De koper kan de verplichting tot schadevergoeding voorkomen door het product na aflevering niet in gebruik te nemen en bovendien alle vereiste zorg te dragen om beschadiging te voorkomen.

I often use different online resources for students. So, there is no wonder that I’ve asked to write my personal statement for me at this helpful educational platform. All provided content has been checked for plagiarism and written according to the requirements. It’s a really useful platform.

Koper is verplicht om uiterlijk 7 dagen na de ontbinding het product aan eletronicatekoop.nl terug te zenden. Behalve eventuele schadevergoedingen, worden door eletronicatekoop.nl geen kosten in rekening gebracht.
De verzendkosten voor het retour sturen van het product is voor de koper.
Apparatuur waar software bij geleverd wordt is het niet mogelijk om deze retour te sturen als de software is geïnstalleerd.
U kunt uw product retour sturen naar onderstaand adres.

Elektronicatekoop
Loswal 12
9206AH Drachten
Netherlands