Al uw elektronica
& meer.

Deskundig advies nodig?

We helpen je graag.

Garantie

Elektronicatekoop.nl geeft 24 maanden volledige garantie op al haar producten. Daarnaast geldt onverminderd de wettelijke garantie. Als garantiebewijs dient de factuur die u per email van Elektronicatekoop.nl ontvangt na het plaatsen van de order. Bewaar deze dus goed.

Op verbruiksartikelen zoals batterijen, accu’s, lampen en hygiëne producten zit geen garantie als er sprake is van een defect door veelvuldig gebruik. Fabricagefouten op verbruiksartikelen vallen wel onder garantie.

Indien u een defect vermoedt dient u dit zo spoedig mogelijk, maar binnen een termijn van twee maanden aan ons kenbaar te maken.

Van garantie uitgesloten zijn:

Na ontvangst van het product heeft u een bedenktijd van 14 dagen om zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden en het product te retourneren

Het wettelijke recht om de koop binnen 14 werkdagen te ontbinden, geldt slechts voor consumenten. Kopers die handelen ter uitoefening van hun beroep of bedrijf zijn van deze regeling uitgesloten. Kopers die van deze mogelijkheid gebruik willen maken, kunnen hun verklaring tot ontbinding binnen 14 werkdagen na ontvangst van het product schriftelijk, telefonisch of per e-mail kenbaar maken. Uiterlijk 7 dagen na ontbinding van de overeenkomst dient het product aan Elektronicatekoop.nl te worden teruggezonden. De koopprijs wordt binnen 30 dagen na de datum waarop het stuk waarmee de ontbinding is ingeroepen de koper heeft bereikt, door Elektronicatekoop.nl aan de koper terugbetaald.

Indien de producten door de Koper niet of in beschadigde of verminderde toestand worden teruggezonden, dan dient de Koper de hierdoor ontstane schade te vergoeden, ook indien de schade een gevolg is van gebruik conform de voorschriften van de fabrikant. Dit is slechts anders wanneer de schade slechts is ontstaan bij het uitproberen van het product, zoals dat in een winkel ook zou kunnen. De koper kan de verplichting tot schadevergoeding voorkomen door het product na aflevering niet in gebruik te nemen en bovendien alle vereiste zorg te dragen om beschadiging te voorkomen. Koper is verplicht om uiterlijk 7 dagen na de ontbinding het product aan Eletronicatekoop.nl terug te zenden. Behalve eventuele schadevergoedingen, worden door Eletronicatekoop.nl geen kosten in rekening gebracht.

Om een product te kunnen retourneren, dient u het retour-formulier in te vullen.

Wanneer u vragen heeft gaat onze voorkeur uit om deze per mail te stellen. Spreekt u ons liever telefonisch dan kan dat van maandag t/m vrijdag tussen 08:30 en 16:30 uur.

Ons telefoonnummer: 0511-477499 / 0511-475683.